Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK - a mostutazz.hu portálon történő vásárláshoz -

1. A Szabályzatról

1.1. Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az Hotel Outlet Kft. (1056 Budapest Váci utca 9.), mint a www.mostutazz.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatás) tulajdonosa és egyben a Szolgáltatás üzemeltetője (a továbbiakban Üzemeltető) és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mind két fél kötelessége. A Szolgáltatás használatának feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók/Vásárlók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

1.2. A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Általános Vásárlási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3. A Szabályzat egyes fejezetcímei csak a könnyebb és áttekinthetőbb eligazodás célját szolgálják.

2. A Szolgáltatás használatának feltételei

2.1 A www.mostutazz.hu honlap olyan portál, amely abban különbözik más oldalaktól, hogy az utolsó 21 napon egyre olcsóbb áron lehet a szállodai szolgáltatásokhoz hozzájutni.
A weboldalon használt fogalmak, ill. azok definíciói:
Akciós ár - A termék vagy szolgáltatás bruttó végfelhasználói ára.
Kedvezmény - Az adott szolgáltatásra, illetve napon érvényes %-os kedvezmény.
Eredeti ár – A szolgáltatás (csomagajánlat) ára.

2.2. A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

(1) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(2) a Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül;

(3) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését;

(4) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

2.3 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet.

2.4 A foglalás során a Felhasználónak Nevet és e-mail címet kell megadnia. Az egyes e-mail címekhez tartozó Nevek Telefonszámok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal foglal, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.
2.5 A foglalás folyamata: a vásárlás végén a felugró mező egyes sorainak valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolással zárul.

2.6 Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás regisztrált Felhasználóinak, amennyiben azt a Felhasználó igényli, a Szolgáltatással kapcsolatos változásokról (nyereményjátékok, új kategóriák indulása, jelentős változások a Szolgáltatásban) Hírlevelet illetve SMS-t küldjön.

3. Az árurendelés menete
A weboldalon történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével!

3.1. Termék kiválasztása   
A termék kiválasztása a termék adatlapon (ahol képek és információk találhatóak meg a termékről) elhelyezett FOGLALÁS gombra kattintással történik meg.
3.2. Vásárlói adatlap kitöltése    
A Foglalási adatlap egyszerű logikus folyamat során, 1 lépésben kéri be Öntől a foglaláshoz nélkülözhetetlen adatokat. Ezek a folyamatok:
1. Személyes adatok megadása: Itt történik meg a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatok megadása, ill. a termékből megvásárolni kívánt mennyiség kiválasztása is.

3.3 Vásárlás

Amennyiben a FOGLALÁS gombra kattint a vásárlás befejezettnek tekinthető, és erről emailben értesítjük a megadott emailcímen. A jóváhagyást követően regisztrálhat, hírlevélre iratkozhat fel, és visszaléphet a főoldalra.

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló a szállítási adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából, illetve a hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a mostutazz.hu felelősséget nem vállal.

Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy termék akciós áron, előre meghatározott korlátozott számban áll rendelkezésre, így amennyiben a szolgáltatás elfogyott abban az esetben az adott szolgáltatásra további vásárlást nem fogad el a Szolgáltató, azaz a weboldal automatikusan visszautasítja a vásárlást!

3.4  Elállás
A vásárló a visszaigazolás kiküldése előtt indokolás nélkül elállhat.
 
A vásárló az elállási jogát

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított egy munkanap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a meghiúsult szolgáltatással kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli.
A felek eltérő megállapodása hiányában a vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a szolgáltató a teljesítést a vásárló beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

4. Az Üzemeltető és más harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

4.1 A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás tördelését, arculatát, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A mostutazz.hu domain az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ez a megjelölés - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.2 A Szolgáltatáson belül elérhető termékek nevei, fotói, a termékeket forgalmazó áruházak nevei, logói szintén védettek lehetnek, és ezeket a Felhasználók csak az érintett cégek engedélyével használhatják fel.

5. Felelősség, Szavatosság, Jótállás

5.1 A Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető elérhetővé teszi az adott termékre vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi forgalmazójával együtt. A termékek bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, annak tartalmát Üzemeltető csak abban az esetben vállalja, amennyiben annak jogszabályoknak, biztonsági előírásoknak való megfelelőssége tekintetében kétsége merül fel. 

5.2 A Szolgáltatás az utolsó 21 napon egyre olcsóbb áron szállodai szolgáltatások eladására szolgál, amelynek üzemeltetése során az Üzemeltető az adott szolgáltatás tulajdonosával együttműködve kiskereskedelmi tevékenységet is végez.

Az Üzemeltető az általa lefektetett minőségbiztosítási irányelveknek megfelelően törekszik arra, hogy partnerei között csak megbízhatóak szerepeljenek, azonban a Szolgáltatás jellegéből adódóan a partnerei által elérhetővé tett információkért és a partnerek magatartásáért - ideértve nem kizárólagosan az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a Felhasználók partnerek általi kiszolgálásának módját, a partnerek által közölt adatok valódiságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a Szolgáltatáson belül hozzáférhetővé tett termékek vagy szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.

5.3 Szolgáltató/Üzemeltető kijelenti, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megvásárolt szolgáltatások jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a szolgáltatás  tulajdonosa vállalja a felelősséget, amely társaság, szolgáltató a szolgáltatást a mostutazz.hu számára értékesítette.

5.4 Felhasználó/vásárló tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét szolgáltatás tulajdonosa felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni. Felhasználó/vásárló tudomásul veszi, hogy szolgáltató/Üzemeltető a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket, kizárólag továbbítja az adott szolgáltatás tulajdonosának.

Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó/Vásárló figyelmét, hogy a Szolgáltató részére beküldött panasz, nem jelenti és nem helyettesíti a szolgáltatás tulajdonosával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását, és jogszabály szerinti hatályosulását!

Szolgáltató külön felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy az adott szolgáltatás igénybevételekor figyelmesen nézze át a szolgáltatósához tartozó kiegészítőket, leírásokat és iratokat, különös tekintettel a szavatossági, illetve jótállási levelek tartalmára!

6. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

6.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: EKT), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

7. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

7.1. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg. 1. a Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges; 2. a Szolgáltatásra utaló linket a kódjában tartalmazó weboldal (Linkelő Weboldal) nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását; 3. a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről; 4. a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

7.2. Amennyiben a Link nem szöveges környezetben került elhelyezésre a) a Linkelő Weboldalnak a fentieken túlmenően tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse info@indulhatunk.hu e-mailcímen]; b) a Linkelő Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja.

Ezen szabályoktól eltérni csak az Üzemeltetővel kötött (pl. bannercserékre vagy hirdetési illetve együttműködési kampányokra vonatkozó) írásbeli megállapodás alapján és csak az Üzemeltetővel szerződő fél jogosult.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a foglalás során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás foglaló lapjának kitöltésével és elküldésével.

Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére azonnal visszaigazolja a foglalási szándék elküldésének megtörténtét, amely egyben a Felhasználó részéről a szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti.
8.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Impresszum tartalmazza.

8.3 A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. Az Üzemeltető ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén.

Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

8.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

(1) a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri foglalásának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(2) a Szolgáltatás megszűnésével;

8.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

8.6 A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve - hatáskörtől függően - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

9. Adatvédelem

A Felhasználó által foglaláskor megadott adatokat az Hotel Outlet Kft. (Tulajdonos) bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki.

A Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza az Hotel Outlet Kft.-t, hogy a rendelése teljesítése érdekében partnereinek átadja a rendeléshez kapcsolódó személyes adatait azzal, hogy a termék beszállító partnerek az Hotel Outlet Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.
 
Felelősség korlátozása

A Szolgáltatók feltételezik a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Ezért a Szolgáltatók semminemű felelősséget nem vállalnak a portál használata során esetlegesen fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb váratlan technikai hibákért.

Felhasználó felelőssége

A rendszert nem rendeltetésszerűen igénybevevő Felhasználók azonnali kizárásra kerülnek a szolgáltatásból.Távollévők közötti szerződések
Tisztességtelen feltételek
A jótállás

Keresés
Keresés!
Térképes kereső
Heti ajánlatunk -25% kedvezménnyel
Visegrád
Silvanus Konferencia és Sport Hotel
59 990 Ft / 2 fő, 2 éj
Legújabb ajánlatok:
Ajánlatok város szerint:
Legnépszerűbb ajánlatok: